Betula Papyrifera Marsh. Var. Kenaica (w.h. Evans) A. Henry - Kenai Birch